EW-Show

- Tips

Backup

Om in Windows te kunnen draaien, zit EW-Show in een zgn. schil. Bij het opstarten van EW-Show controleert die schil welke schijven en sticks beschikbaar zijn. Doet u tijdens het werken in EW-Show een stick in de pc dan wordt deze niet automatisch herkent.

Oplossing: Verlaat EW-show, doe de stick in de pc en start EW-Show op. Dan wordt de stick herkent.

<Omhoog>

AOC en vrije klasse

Wat is de meest handige manier van verwerken?

Voor de meeste shows is het handiger om deze dieren bij het ras zelf te plaatsen. Bij niet te veel AOC-dieren is het ook niet verplicht de AOC-dieren te scheiden van het ras. U maakt een nieuw ras aan bijvoorbeeld: code 30 is Franse Hangoor, dan toevoegen code 32 Franse Hangoor AOC. U kunt dan de gewone kleurcodes gebruiken.
Of
nog eenvoudiger u gebruikt bij het invoeren de gewone rascode en voert alle AOC-kleuren in onder code 9998 AOC.
Vooral bij de haren heeft het bij het ras zetten als voordeel dat het geen hutspot wordt met divese kooimaten kort achter elkaar.

Alleen bij de shows met meer dan enkele tientallen AOC-dieren doet u het volgende:
Voor de AOC-kleuren worden eerst rassen toegevoegd in de eigen diergroep (konijnen bij diergroep 1 konijnen etc.) met een code in de 8000-groep bijvoorbeeld met de naam "Hollandse kriel AOC". Voor de kleuren kan de gewone kleurcode worden gebruikt. Het moet bij de AOC immers een bestaande kleur zijn! U kunt dan een AOC-plein maken door alle AOC-dieren van de haren en veren op een speciaal plekje bij elkaar te zetten.
In de catalogus kunt u altijd handmatig kopjes invoegen boven de AOC etc.

Let op: bij de sierduiven voor de AOC GEEN aparte rassen aanmaken en bij de kleur kleurcode 9998 AOC gebruiken!

Bij de vrije klasse ligt dat anders omdat dit vaak fantasieprodukten zijn. Het meest handige is om deze in diergroep 9 onder te brengen en daar dan de ras- en kleurcodes toe te voegen zodanig dat de konijnen achter elkaar komen, dan de hoenders etc. en dan de sierduiven. Zet ook VK achter de rasnaam. Heeft u ook serama's noem diergroep 9 dan "Serama+VK" (bij instellingen van de show). Heeft u geen serama's noem diergroep 9 dan "Vrije Klasse". In het hoofdmenu bij rassen etc. kunt u bij diergroep 9 de klassen aanpassen in: 1 - Man oud / 2 - Vrouw oud / 3 Man jong / 4 Vrouw jong / 5 - Haan / 6 - Hen (5+6 zijn voor serama's).

<Omhoog>

EW-Show omzetten naar een andere computer

Zie menu Installatie onder overzetten.

<Omhoog>

De serama als diergroep 9

De serama wordt opgenomen als diergroep 9.
Rassen: 100 - Serama / 110 - Serama zijdevederig / 120 - Serema krulvederig.
"Kleuren": 10 - Jeugd / 20 - A-klasse / 30 B-klasse / 40 - C-klasse.
Klassen: 1 - Haan / 2 - Hen.

Bij Systeembeheer en instellingen / Instellingen van het programma / Showgebonden instellingen / Instellingen diergroepen en bonden kunt u diergroep 9 koppelen aan KLN (bond 1). Daar kan ook de naam van diergroep 9 worden aangepast in Serama.

<Omhoog>

De lettergrootte van een webpagina vergroten of verkleinen

Wanneer u moeite heeft met de grootte van de letters op het scherm, kunt u de letters sterk vergroten door het ingedrukt houden van de Control-toets en het muiswieltje te gebruiken. Of tegelijk de Control en + of Control en - toets indrukken.

<Omhoog>

Duivenrassen en kleuren

De NBS heeft een erg handige lijst van erkende rassen waarbij ook de erkende kleuren. Dit is een handig hulpmiddel om onduidelijke inschrijvingen te ontcijferen en aan te passen. Zie menu Links

<Omhoog>

Groepindeling van de kleuren bij konijnen

De meeste rassen zijn nu opgesplitst per positiegroep zoals Kleurdwerg kleur, Kleurdwerg tekening, Kleurdwerg patroon enz. Wanneer u twijfelt onder welke positiegroep een bepaalde kleur valt, draai dan het codelijstje van kleuren van de konijnen op volgorde van code uit. U ziet dan de tussenkopjes van de positiegroepen er tussen staan. U komt bij dat lijstje vanuit hoofdmenu / Codebestanden enz. / Kleuren / Overzichten van kleuren.

<Omhoog>

Ereprijzen bij de konijnen

Voor de ereprijzen wordt nog vaak de oude indeling van grote rassen, middenrassen etc. gebruikt. Deze mag nog steeds worden gebruikt. In de nieuwe konijnenstandaard van 2007 vindt u de nieuwe indeling van de zeven groepen. Deze zijn:

 • (1) kleur
 • (2) tekening
 • (3) verzilvering/pareling
 • (4) kleurpatroon/uitmonstering
 • (5) wit
 • (6) hangoren
 • (7) bijzondere haarstructuur
Bij geringe aantallen kunt u eventueel groepen samenvoegen. In het menu van de tentoonstelling zit onder inschrijvingen de keuze overzichten van inschrijvingen. Hierbij staat ook een lijst van de ingeschreven rassen. Op deze lijst wordt ook de groep afgedrukt, zodat u geen (sub)ras over het hoofd kunt zien.

<Omhoog>

Indeling van de klassen bij cavia's en KK

Ingaande het showseizoen 2009/2010 mogen cavia's niet meer worden ingedeeld in oud en jong. Vanaf dat moment wordt alleen de A/B/C indeling gebruikt.

Deze indeling voor cavia's is:

 • A-klas (10 maanden en ouder)
 • B-klas (6 t/m 9 maanden)
 • C-klas (3 t/m 5 maanden)

 • Gebruik bij voorkeur dit jaar al deze indeling.

Bij de kleine knagers ligt nu de grens van oud en jong bij (zie standaard):

 • tamme ratten: jong t/m 5 maanden
 • gerbils: jong t/m 5 maanden
 • hamsters: jong t/m 16 weken
 • muizen: jong t/m 10 weken
 • syrische hamsters t/m 16 weken
 • russische hamsters t/m 12 weken
 • chinesche dwerghamster t/m 20 weken
 • cambelli dwerghamster t/m 13 weken

<Omhoog>

Tips voor het werken met puntenkeuring konijnen

Hieronder enkele attentiepunten:

 • Zet bij systeembeheer/instellingen/showgebonden instellingen/instelling catalogus/punten de punten aan bij de konijnen (en ook bij de cavia's en kleine knagers).
 • Installeer de nieuwste versie.
 • Zorg dat de catalogus leeg is (na jaarafsluiting of leegmaken bestanden na een jongdierendag) en lees nieuwe bestanden in van rassen, kleuren en groepen voor de puntenkeuring vanuit het hoofdmenu bij codebestanden.
 • Bestel TIJDIG blanco, geperforeerd papier voor de beoordelingskaarten bij KLN bij Pieter Boskma (www.kleindierliefhebbers.nl onder shop)
 • Licht ook de keurmeesters van te voren in.

Zie ook puntenkaart cavia's+knagers.

<Omhoog>

Puntenkaart cavia's+knagers

De 7-positiekaart is met ingang van het seizoen 2012-2013 niet meer toegestaan. U moet nu de algemene kaart (zoals bij hoenders etc.) gebruiken.

<Omhoog>

Maten etiketten

In het programma worden twee soorten etiketten gebruikt: 7 etiketten hoog en twee of drie etiketten naast elkaar. In de winkels liggen echter diverse varianten van deze formaten.
De standaard maat voor Ew-Show is 70*42.4mm (3 naast elkaar) of 105*42.4mm (twee naast elkaar).
Heeft u per ongeluk een andere maat dan kun u in Ew-Show bij het aanmaken een afwijkende bovenmarge in mm aangeven (bijv. 20 ipv 4). Dit is even testen met telkens één pagina afdrukken. Als dat nodig is, kunt u in Word de linker- en rechtermarge en/of de breedte van de etiketten nog iets aanpassen.

<Omhoog>

Afdrukken beoordelingskaarten via Word

Wanneer u de kaarten op een andere computer gaat afdrukken moet u van de kaarten een PDF-bestand maken (zie ook hieronder). In het Wordbestand zit niet het logo zelf maar alleen een verwijzing naar het bestand en de map op uw computer waar het staat.

Ondanks de instructies gaat het nog vaak fout waardoor o.a. het FB-logo niet wordt afgedrukt. Start Word op, klik op het het menu "Bestand", klik op "Afdrukken ..." en in het venster wat dan verschijnt, staat links onderin de knop "Opties". Klik hierop en dan kunt u bij "Printen op de achtergrond" het vinkje weghalen. Hierdoor wordt het geheugenmanagement van Word verbeterd. Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u alle kaarten afdrukt.

Bij grotere aantallen is het verstandiger om een laserprinter te gebruiken. Doe het geperforeerde papier dan niet in de gewone papierlade, maar in de handinvoer (het klepje boven de gewone papierladen). De handinvoer is o.a. bedoeld om dikker papier te gebruiken!
Haal wel eerst de gewone papierladen leeg, zadat de printer niet naar het verkeerde papier kan overschakelen wanneer de handinvoer leeg is.
Wilt u toch een gewone inkjetprinter gebruiken, doe dan een klein stapeltje papier in de lade en vul dat dan aan als het leeg is.
Maak voor het afdrukken op een andere computer of uw werk altijd een pdf-bestand of neem het FB-logobestand mee en kijk in de handleiding hoe u vanuit Word elders kunt printen.

Let op of u nu direct afdrukt of op een andere PC: in Word de kaarten NOOIT opslaan of opslaan als .. omdat dan de structuur wordt aangepast. Dus ook afsluiten zonder bewaren wijzigingen. Gebruik alleen de originele door EW-Show aangemaakte bestanden. De kaarten kunnen alleen door Word goed worden afgedrukt.

Als u de kaarten op een andere PC of door een drukker wilt laten afdrukken, open de kaarten in Word en sla ze direct op als pdf-bestand. Dan blijft het logo op de kaarten staan.

<Omhoog>

Ander logo op de beoordelingskaart afdrukken

Voor een tentoonstelling is het FK-logo verplicht. Bij andere keuringen kunt u in plaats van geen logo een verenigingslogo of een foto in jpg-formaat gebruiken.

Zo'n logo moet vaak eerst worden aangepast (verkleind) voordat het past in het daarvoor bestemde vakje op de kaart. De grootte varieert ergens tussen 200*200 pixels tot maximaal 300*300 pixels. Met dit programma van Obvious Idea kunt u het logo of de foto verkleinen (voorbeeld instelling 200 pixels breed en hoog / Functie: maak passend / Algemeen toepassen: alleen verkleinen). Na het bewerken zet u het bestand in de map C:\EW-Show (met een korte naam van maximaal 8 tekens en geen spaties of i.d.) onder bijvoorbeeld de naam jd.jpg. Bij het aanmaken van de kaart in EW-Show vervangt u dan FKMODEL.JPG door JD.JPG (de rest van de naam laten staan).

Het is even testen welke grootte in pixels de juiste is om de afbeelding in Word goed op de kaart en afgedrukt te krijgen (zie ook tip hierboven).

Een andere optie, die vooral bij veren heel handig is, is om in Word bij een staande kaart met twee kolommen de kop- of voettekst sterk te vergroten en daar boven/onder iedere kolom de afbeelding te plakken. Met Wordart van Word kan het nog verder worden verfraaid. Met kopiëren/plakken kunnen zo alle bestanden van de kaarten worden aangepast. Bewaar ook een bestand onder een andere naam (bijvoorbeeld: Jubileum vereniging) voor later of als u de kaarten opnieuw moet aanmaken. Bij de puntenkaart kan dit ook maar daar is erg weinig ruimte in de kop- en voettekst zodat slechts een zeer klein logo etc. bijvoorbeeld aan de rechterzijde van de kolom kan worden gebruikt. Op deze manier kunt u bij een jubileumshow zowel het FK-logo als uw eigen logo etc. afdrukken.

<Omhoog>

Afdrukken naar PDF-bestand

Voor drukkers enz. is het vaak nodig om de teksten in een PDF-bestand aan te leveren. Wanneer u nog geen "printer" heeft voor PDF-bestanden kunt u het gratis programma Bullzip gebruiken. Zie download. Heeft u een redelijk recente versie van Word, dan kunt u de bestanden vanuit Word zelf opslaan als een PDF-bestand.

<Omhoog>

E-mailadressen van inzenders

Vanaf versie 5.06 is het mogelijk om de e-mailadressen van inzenders in een apart veld vast te leggen. Bij de gewone overzichten (dus niet die voor Word) kunt u bij inzenders/leden de E-mailadressen exporteren naar een txt.bestand. De inhoud kunt u gebruiken voor het versturen van één E-mail naar alle geadresseerden.

Eerst maakt u in uw E-mailprogramma de E-mail zelf klaar. Voor het geval iemand oneigenlijk gebruik wil maken van uw adressen, moet u bij "Aan" altijd uw eigen adres opgeven! De eigenlijke adressen plaatst u in het veld "BCC" (dus niet in "CC"!). Bij dit speciale veld ziet niemand bij wie de E-mail ook terechtkomt. Niet iedereen wil dat zijn/haar E-mailadres openbaar gemaakt wordt aan allerlei onbekenden! Afhankelijk van uw instellingen en het soort E-mailprogramma dat u gebruikt, is dit veld vaak alleen zichtbaar wanneer u op "Aan" klikt; dan ziet u onder "Aan" en "CC" het veld "BCC" verschijnen.
Wanneer u een fout E-mailadres heeft gebruikt, krijgt u vanzelf een foutbericht terug na het verzenden van de E-mail. Pas het adres aan in EW-Show of verwijder het.

U kunt dit gebruiken om potentiële inzenders kort voor sluitingsdatum te wijzen op het inschrijven voor uw show (via uw website?). Gebruik het alleen voor belangrijke dingen, anders werkt het storend en komt u in de spambox.

U kunt ook een gewoon exportbestand in Excel gebruiken voor het verzamelen van uw E-mailadressen. Hoe u dat doet, ziet u hier.
Info over toegestane tekens is op internet te vinden via Google op: ongeldige tekens mailadres.

<Omhoog>

Afdrukken A5 boekjes

In het algemeen wordt verkondigd dat het afdrukken vanuit Word op A5 formaat met de pagina’s in de juiste afdrukvolgorde van het boekje heel erg moeilijk is. Dit is met een simpel hulpmiddel helemaal niet zo moeilijk. Voor u is het erg belangrijk dat u dit zelf kunt doen omdat bijna alle drukkers overweg kunnen met zgn. PDF-bestanden. Omdat er dan niet meer vanuit Word wordt afgedrukt op papier (met bijvoorbeeld een voor dit doel altijd niet voldoende scherpe inkjetprinter), maar alleen het eindproduct op papier komt, bevorderd dit de drukkwaliteit van uw catalogus in hoge mate. En dat zonder extra kosten!

U maakt in Word gewoon het voorste deel van de catalogus aan op A5 formaat met alvast de juiste kop- en voetteksten (voor even en oneven pagina’s aparte voetteksten om e.e.a. altijd aan de buitenrand van het A5 boekje te krijgen). Hier kopieert en plakt u de tekst uit de RTF-bestanden, die door het programma worden aangemaakt voor keurmeestersopgave, inzenderslijst, de dieren en de ereprijzen erachter. Bij kolommen telkens de optie “vanaf dit punt” i.p.v. het hele document selecteren. Voor het uitzetten van de kolom doet u hetzelfde maar kiest u de optie één kolom. U moet erop letten dat het totaal aantal pagina’s een veelvoud van vier is.

Voor het printen heeft u een zgn. PDF-printer nodig. Dit is een fictieve printer die gewoon bij de andere printers staat, maar niets meer is dan een stukje sofware om een PDF-bestand aan te maken. Ikzelf werk met Jaws PDF Creator (verkrijgbaar op www.comcol.nl). Op het internet is ook gratis software te vinden, maar u moet opletten dat er geen stempeltjes in de vorm van reclameboodschappen in het document worden gezet. Voor het afdrukken moet u niet op de gewone manier afdrukken maar klikken op Control-P. In het hieronder te downloaden Exceldocument staat de berekening van de paginavolgorde en verdere toelichting wat te doen.

Klik hier voor downloaden: Excelbestand Inslagschema

<Omhoog>

Groter of kleiner venster

Groter: Windows toets + F12 /kleiner: Windows toets + F1. De Windows toets is de toets linksonder op uw toetsenbord met het windowsvlag.

<Omhoog>

Ik krijg foutmeldingen dat bestand … niet kan worden geopend

U bent waarschijnlijk vergeten een aanpassing te maken in de snelkoppeling waarmee u EW-Show opstart. Klik met de rechtermuis op de snelkoppeling en kies voor eigenschappen. Ga naar het tabblad programma en klik daar op "Geavanceerd". Wijzig de autoexec-bestandsnaam in "C:\ew-show\AUTOEXEC.NT" en de config-bestandsnaam in "C:\ew-show\CONFIG.NT". Wanneer het programma in een andere map dan C:\ew-show staat, moet u hier ook die andere map invullen ipv. c:\ew-show. Hierna is de snelkoppeling klaar en zal het programma opstarten.

Vanaf versie 5.00 is in het installatieprogramma een optie opgenomen om voor XP een snelkoppeling naar het programma in de map C:\EW-Show naar het bureaublad te kopiëren. U kunt het instalatieprogramma ook alleen hiervoor gebruiken.

Meer info over de installatie

<Omhoog>

Geen A-drive

Veel nieuwe computers en met name laptops hebben geen a-drive meer. Voor backuppen etc. heeft EW-Show een diskettestation of iets dergelijke nodig. Hoe lossen we dat op?

U kunt eventueel een USB-geheugenstick gebruiken. Kijk in Verkenner (met rechtermuis op Start klikken) welke schijfletter de USB-geheugenstick gebruikt en vul dit in bij uw gebruikersinstellingen in EW-Show. Uiteraard werkt dit alleen wanneer u de USB-geheugenstick in een USB-poort heeft gedaan.

Een andere optie is dat u een map op uw harde schijf gebruikt als fictieve driveletter, bijvoorbeeld om back-ups te maken of terug te lezen die u met collega's per e-mail uitwisselt.

Met een windowsprogramma:
Gebruik Visual Substitute om een map op uw schijf aan een drive-letter (bijvoorbeeld A:) te koppelen. Start het programma op, kies een schijfletter en daarna de map (met de piepkleine vergrootglas achter het invulvakje) en druk daarna op het groene tekentje voor de schijfletter. Apply aanvinken als de fictieve drive-letter iedere keer bij het opstarten van de PC aangemaakt moet worden. Maak eerst (in verkenner) een map op C: met de naam (bijvoorbeeld) A-drive.

Met een ouderwets doscommando:
Maak eerst (in verkenner) een map op C: met de naam A-drive. klik op start, kies uitvoeren en vul "cmd" in (bij windows '98: "command") en klik op OK. U komt dan in een Dosvenster waar u dan intypt:

SUBST A: C:\A-drive

Nu is er een fictieve A-Drive onder de letter A beschikbaar. U kunt ook eventueel voor B: kiezen wanneer u incidenteel een externe A-drive onder de letter A: op uw laptop gebruikt. Met de opdracht SUBST A: /D wordt de fictieve A-drive weer verwijderd. U kunt ook deze opdrachten in een bat-bestand zetten en die aan uw windows-startmenu toevoegen. Dan is het maken en tijdelijk uitzetten van de fictieve drive een stuk eenvoudiger.

Met zo'n fictieve drive kunt u een back-up maken en per e-mail verzenden als bijlage naar uw collega's. U kunt ook een per e-mail ontvangen back-up opslaan op de fictieve a-drive en dan restoren.

Even opletten: Kijk in verkenner alleen in A: en niet tegelijkertijd in de map waarnaar A: verwijst. Bij wijzigingen in een map wordt dat normaal direct door verkenner herkent. Nu niet!

In een netwerk kunt u het commando "net use" gebruiken. Gebruik "net use /?" voor meer informatie.

Een geheel andere mogelijkheid is het gebruik van het hieronder beschreven programma DosBox. Opdracht: mount A C:\A-drive\ (deze opdracht kan onderaan in het configuratiebestand voor EW-Show worden geplaatst).

<Omhoog>

Netwerk (tijdelijk op een show)

Deze informatie is alleen voor mensen met enige ervaring op het gebied van netwerkverbingen maken met computers.
Voor een klein netwerkje voor bijv. op een show heeft u nodig: een moedercomputer (de snelste [laptop] met veel geheugen!) een paar losse computers of laptops, netwerkkabels en een switch (10/100 of een 10/100/1000 afhankelijk van de netwerkkaarten in de pc's of laptops). Een switch is een kastje om computers met elkaar te verbinden voor onderlinge communicatie. Laptops met Windows XP zijn normaal gesproken erg geschikt omdat deze elkaar makkelijk in een netwerk kunnen vinden.

Op de moederpc moet de map "EW-Show" eerst worden gedeeld. In verkenner met rechtermuis op de map klikken, kies de tab delen en vink onder "Delen en beveiliging: het netwerk" "Van deze map een gedeelde netwerkmap maken" aan. Idem "Netwerkgebruikers mogen mijn mijn bestanden wijzigen". Triest nieuws voor pc's met de XP Home versie: kijk in de documentatie. In deze windowsversie kan dit normaal alleen worden gedaan bij opnieuw opstarten in veilige modus.

Knoop alles aan elkaar en start eerst de moederpc op. Start daarna een werkpc op en zoek via verkenner/Mijn netwerklocaties/Volledig netwerk/Microsoft Windows-netwerk naar een werkgroep waar de moederpc in zit. [Voor deskundigen: lukt dit niet dan op beide pc's via start/uitvoeren/cmd ipconfig uitvoeren en dit vergelijken. Is de werk pc afwijkend dan handmatig op de werkpc bij eigenschappen van de netwerkkaart/ipx-protocol een vrij IP-nummer invoeren en de werkpc opnieuw opstarten.]
Vergeet niet op de werkpc een netwerkverbinding aan te maken (in verkenner rechtermuis) met de map ew-show op de moedercomputer bijv. onder de letter S:. Maak daarna op nomale wijze een snelkoppeling en vergeet niet de info bij geavanceerd aan te passen! Klaar!

Zet op de moederpc in EW-Show bij alle gebruikers het tijdklokje in de onderste balk uit bij Systeembeheer/Instellingen/Gebruikersgebonden instellingen/Meer persoonlijke instellingen. Dit klokje legt namelijk een groot beslag op de systeemtijd van de moederpc (lees: werkt erg vertragend voor de anderen).

<Omhoog>

E-mail EW-Show | KLN | NBS | Kleindierplaza | FB